Нормативы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

03.07.2013 N 405

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2013 р.
за N 1262/23794

Про внесення змін до Інструкції
про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та їх закріплення межовими знаками

Відповідно до статей 106, 107 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), статті 13-1 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ), підпункту 7.29 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500 ( 500/2011 ), з метою удосконалення порядку встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року N 376 ( z0391-10 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за N 391/17686 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр М.В.Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України С.М.Тимченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
03.07.2013 N 405

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2013 р.
за N 1262/23794

ЗМІНИ
до Інструкції про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та їх закріплення межовими знаками
( z0391-10 )

1. Абзац другий пункту 1.3 розділу I викласти в такій редакції:
"виконавець - юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником;".
2. У розділі II:
1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.";
2) абзац п'ятий пункту 2.8 викласти в такій редакції:
"копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі його наявності);".

3. У розділі III:
1) пункти 3.1 та 3.2 викласти в такій редакції:
"3.1. Для закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вибір замовника використовуються три види межових знаків:
3.1.1. Вид перший - конструкція, яка складається з чотирьох деталей (додаток 3):
деталь 1 - металева марка у формі кола діаметром 50 мм та товщиною 1 мм. У центрі марки розміщений отвір для кріплення за допомогою закладного дюбеля (деталь 2) та стержня фіксуючого (деталь 3). За периметром кола угорі розміщений напис "МЕЖОВИЙ ЗНАК", унизу - "Україна". Під отвором нанесений номер межового знака з десяти символів, вище отвору нанесений унікальний ідентифікаційний штрих-код;
деталь 2 - закладний дюбель довжиною 120 мм з верхньою основою у формі кола діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;
деталь 3 - стержень фіксуючий червоного кольору довжиною 127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;
деталь 4 - стовпчик установочний (у розрізі хрестоподібний) висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру.
Межовий знак у скомплектованому вигляді призначений для закріплення меж земельних ділянок на ґрунтовому покриві.
У разі закріплення меж земельних ділянок, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а також на асфальтованій або бетонній поверхні стовпчик установочний (деталь 4) може не використовуватись, а закладний дюбель (деталь 2) в такому випадку встановлюється в отвір у твердій поверхні.
3.1.2. Вид другий - металева труба діаметром 3-7 см висотою 80-100 см з привареною у верхній частині металевою пластиною для написів.
3.1.3. Вид третій - дерев'яний стовп діаметром не менше 10 см висотою не менше 100 см з хрестовиною у нижній частині та верхньою основою 15х15 см і висотою 20 см, у верхній частині стовпа робиться виріз для написів.
3.2. Кожний межовий знак має номер, що складається з чотирнадцяти символів, які розділяються між собою пунктиром за такою структурою ХХХХ.ХХ-ХХХ-ХХХХХ:
перші шість - арабські цифри, що визначають рік та місяць встановлення межових знаків;
другі три - арабські цифри, які відображають номер кадастрового кварталу;
останні п'ять - арабські цифри, що визначають порядковий номер межового знака відповідно до документації із землеустрою.
Номер на межовий знак наноситься виконавцем фарбою, що не змивається.";
2) пункт 3.3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Закладка межового знака другого чи третього виду при закріпленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ґрунтовій поверхні здійснюється на глибину не менше 70 см.
Для забезпечення зберігання на місцевості межового знака другого чи третього виду виконавець окопує його у вигляді круглої канави і над центром насипається курган.";
3) пункт 3.8 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"у поворотних точках меж земельних ділянок, які у визначеному законодавством порядку надані (передані) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування лінійних об'єктів: споруд опорних конструкцій (опори, стояки опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки позначаються фарбою, що не змивається, на металевих табличках, які кріпляться безпосередньо на спорудах опорних конструкцій (опорах, стояках опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. Також на вказаних табличках зазначаються розмір земельної ділянки із відповідними розмірами та площею, у тому числі контури базової проекції опори (стояків опор) та зони обмежень (відстань захисту від межі контуру базової проекції опори до межі земельної ділянки згідно з ДБН В.2.5-16-99).".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
4. У розділі V:
1) пункти 5.1 та 5.2 викласти в такій редакції:
"5.1. Організацію постачання межових знаків першого виду територіальним органам Держземагентства України забезпечує визначене Держземагентством України на конкурсних засадах державне підприємство, що належить до сфери його управління.
5.2. Межові знаки другого та третього видів виготовляються замовниками або виконавцями самостійно.";
2) пункти 5.3 - 5.10 виключити.
Директор
Департаменту землеробства О.А.Демидов

 ООО "ТЕХНИКА И СЕРВИС"
   Сайт открыт для посещения, но находится в стадии заполнения


  Код
Номер
Оператор

T & S LLC En
       
+38(061) 212-31-88 м/к  
+38(061) 212-31-88 факс
e-mail info@ts.zp.ua
+38(099) 212-31-88 MTC
Администрация компании
www.ts.zp.ua
+38(097) 212-31-88 КС
+38(093) 212-31-88 Лайф